`
icon jeugdadvocaat

Jeugdadvocaat

Sinds 18 oktober 2022 ben ik, Lieven Van Caenegem de trotse eigenaar van het certificaat ‘Bijzondere Opleiding Jeugdrecht’. Deze opleiding sluit perfect aan bij mijn interesse in het familierecht. Ze stelt me in staat om minderjarigen de juridische hulp te bieden, die ze verdienen.

Kinderen en jongeren een eigen stem geven

We stellen vast dat er een groeiend aantal kinderen en jongeren nood heeft aan een eigen stem in ouderconflicten of moeilijke (leef)omstandigheden in het ouderlijk milieu. Het gaat daarbij vaak om kwetsbare jongeren die het moeilijk hebben door omstandigheden waarin ze, buiten hun wil, terecht zijn gekomen.

Gericht en eerlijk juridisch advies

Wanneer we optreden voor minderjarigen, staat zijn of haar belang te allen tijde op de eerste plaats. We geven gericht en eerlijk juridisch advies, zodat de minderjarige weet wat realistisch en haalbaar is. Uiteraard doen we dat steeds met respect voor de andere partijen.

Ouders informeren over rechten minderjarigen

Als jeugdadvocaat geven we ook ouders duidelijk advies omtrent de rechten en het welbevinden van hun minderjarige kinderen ingeval van geschillen, zoals het uitoefenen van ouderlijk gezag en het verblijf van de kinderen.


Heb je vragen?

Of wil je graag beroep doen op ons als jeugdadvocaat?

Neem dan zeker contact met ons op
© 2023 disclaimer Wettelijk info (Dienstenwet) Cookie policy